Κάρολος Φαβρίκιος
Συλλογὴ Λατινικῶν θεμάτων
-
-
Αθήνα 1841
1 τόμος, σ. 187, 19 χ 12 cm
-
Κ. Αντωνιάδου
ελληνικά

Συλλογὴ Λατινικῶν θεμάτων πρὸς γύμνασιν εἰς τὸ γράφειν λατινιστὶ ὑπὸ Καρόλου Φαβρικίου ΔΦ. Καθηγητοῦ τῆς Λατινικῆς γλώσσης παρὰ τῷ ἐν Ναυπλίᾳ ΒΓυμνασίῳ. Ἐν Ἀθήναις ἐκ τῆς τυπογραφίας Κ. Αντωνιάδου 1841.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm