Νεόφυτος Δούκας
Ἐπιστολαὶ πρὸς τινάς, τ. 2ος
-
-
Αίγινα 1839
τόμος 2ος, σ. 285, 20.5 x 11.5 cm
-
Ανδρέα Κορομηλά
ελληνικά

Ἐπιστολαὶ πρὸς τινὰς ἐν διαφόροις περιστάσεσι. Ὑπὸ Νεοφύτου Δούκα. Εἰς τόμους δύο. ὡς ἀκολουθία τῶν κατὰ τὸ 1835 προεκδεδομένων. Τόμος δεύτερος. Ἐν Αἰγίνῃ ἐκ τῆς τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλᾶ 1839.