Νεόφυτος Δούκας
Ἐπιστολαὶ πρὸς τινάς, τ. 1ος
-
-
Αίγινα 1839
τόμος 1ος, σ. 281, 20.5 x 11.5 cm
-
Ανδρέα Κορομηλά
ελληνικά

Ἐπιστολαὶ πρὸς τινὰς ἐν διαφόροις περιστάσεσι. Ὑπὸ Νεοφύτου Δούκα. Εἰς τόμους δύο. ὡς ἀκολουθία τῶν κατὰ τὸ 1835 προεκδεδομένων. Τόμος πρῶτος. Ἐν Αἰγίνῃ ἐκ τῆς τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλᾶ 1839.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm