Νεόφυτος Δούκας
Φοίνιξ, ἤτοι Διάλογοι καὶ Ἐπιστολαί
-
-
Βιέννη 1815
1 τόμος, σ. 107, 16.5 χ 10 cm
-
Ιοάννου Σνύρερ
ελληνικά

Φοίνιξ. Ἤτοι Διάλογοι καὶ Ἐπιστολαὶ εἰς χρῆσιν τῶν νέων ἐν τοῖς Γυμνασίοις ὑπὸ Νεοφύτου Δούκα. Βιέννη 1815. Ἐν τῇ τυπογραφίᾳ τοῦ Ιοάννου Σνύρερ.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm