Κ. Κούμας
Γραμματικὴ Ἑλληνική (Κούμα)
Γ. Παπασλιώτης
-
Αθήνα 1856
1 τόμος, σ. 457, 21.5 x 13.5 cm
Ανδρέας Κορομηλάς
Ανδρέα Κορομηλά
ελληνικά

Γραμματικὴ Ἑλληνική. Συγγραφεῖσα μὲν ὑπὸ Κ. Κούμα, Διασκευασθεῖσα δὲ καὶ συμπληρωθεῖσα ἐν πολλοῖς ὑπὸ Γ. Παπασλιώτου. Ἐκδοθεῖσα χάριν τῆς σπουδαζούσης νεολαίας δαπάναις Ἀνδρέου Κορομηλᾶ. Ἐν Ἀθήναις ἐκ τῆς τυπογραφίας Ἀνδρέου Κορομηλᾶ 1856.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm