Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος
Γραμματικὴ Ἑλληνικῆς γλώσσης
-
-
Οδησσός 1829
1 τόμος, σ. 714, 20 x 12 cm
-
Σχολείο Ελλήνων Εμπόρων
ελληνικά

Ἡ Γραμματικὴ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης. Ἐκ πολλῶν συνερανισθεῖσα ὑπὸ Κωνσταντίνου Βαρδαλάχου. Ἐν Ὀδησσῷ, ἐν τῇ τυπογραφίᾳ τοῦ τῶν Ἑλλήνων Ἐμπόρων σχολείου, 1829.

Βιβλιοθήκη

1 sm

2 sm

3 sm

4 sm

5 sm

6 sm

7 sm